Prezes Zarządu – Marek MURMYŁO

V-ce Prezes Zarządu – Lidia CHOJECKA-LEANDRO

Sekretarz Zarządu – Mariusz SARACZEWSKI

Zarząd:
Marcin DOŁĘGA
Adam PRÓCHNICKI
Kamil SULEJ
Damian BORKOWSKI

Komisja rewizyjna:
Dawid FERTYKOWSKI
Anna OBŁOZA
Patrycja WÓJCIK